Servicedeklaration

Socialnämnden har beslutat om servicedeklarationer för serveringstillstånd.

Servicedeklarationerna innebär att 

  • inom sex veckor från det datum en komplett ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för alkoholdrycker inkommit ska du få ett beslut.
  • inom två veckor från det datum en komplett ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker inkommit ska du få ett beslut.