Bidrag till enskilda vägar

Den största delen av Sveriges vägnät är enskilda vägar. Här är det inte staten eller kommunen som ansvarar för väghållningen utan enskilda markägare eller organisationer som exempelvis samfällighetsföreningar.

En del enskilda vägar får statsbidrag och en del kan beviljas kommunalt bidrag.