Barn- och utbildnings-förvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för

  • förskoleverksamhet
  • skolbarnomsorg
  • grundskola
  • särskola
  • gymnasium
  • kommunal vuxenutbildning
  • kulturskola

Mer information om förvaltningens verksamhetsområde
finns under
Barn & utbildning.