Nyckelfri hemtjänst

För att höja säkerheten, kvalitet och ge ökad trygghet inför Habo kommun nyckelfri hemtjänst. Det innebär att du som har hemtjänst, hemsjukvård och/eller trygghetslarm får ett digitalt lås monterat på din dörr.

Nyckelfri hemtjänst innebär att personalen inte behöver hantera nycklar när de besöker dig. Det digitala låset har mycket hög säkerhet och integritet där endast behörig personal kan komma in. Hemtjänstpersonalen loggar in via en mobiltelefon med ett personligt användarnamn och lösenord. Systemet registrerar vem i personalgruppen som öppnade respektive låste och under vilken tidpunkt. 

Montering av det digitala låset görs av montörer från kommunens hemtjänst. När låset inte längre behövs monteras det bort och dörrvredet återställs med det ursprungliga.

Det digitala låssystemet är certifierat och godkänt enligt Svenska stöldskyddsföreningens (SSF) och försäkringsbolagens krav för lås.