Vilda djur och djurhållning

Det händer ibland att vilda djur tar sig in i tätbebyggda områden och ställer till besvär för människors hälsa. Här finns lite information om vad man ska göra när olika djur är till besvär.

Om du fått djur som kan orsaka skador på din egendom eller sprida smitta, ansvarar du själv för att ta bort djuren. Du kan ta hjälp av en jägare.

Om fastigheten ligger inom tätbebyggt område får jaketen endast utföras av en person som har tillstånd av polisen att använda skjutapen i tätbebyggt område. En kommunal skytt har sådant tillstånd. 

Om du anlitar en kommunal skytt är det du som är beställare och inte kommunen. Det innebär att du får stå för eventuella kostnader till skytten när skytten utför uppdrag på din fastighet.

Om du hittar ett skadat däggdjur eller en skadad fågel ska du kontakta polisen. Då kan du få hjälp med att bedöma om djuret ska avlivas eller om det kan föras till en rehabiliteringsanläggning. Polisen har adressen till godkända anläggningar.