Kollage av elbil som laddas, ett vindkraftverk, solcellspaneler och en glödlampa

Stöd för lokala klimatinvesteringar

Nu finns det möjlighet att söka stöd för klimatinvesteringar via ”Klimatklivet”. Det är ett statligt stöd som ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. Alla utom privatpersoner kan söka.

Ansökningsperioder 2020

21 september-30 september

Vem kan söka bidrag?

Organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka klimatinvesteringsstöd.

Exempel på klimatåtgärder

Åtgärder som kan få stöd är klimatåtgärder på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier. Syftet ska vara att minska utsläppen av växthusgaser. Det kan vara konkreta klimatåtgärder inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. Exempel inom dessa områden kan vara:

  • Transporter – insatser för att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur
  • Energi – genom återvinning av energi, satsningar på förnybar energi, fjärrvärme- och kylsystem
  • Jordbruket – genom minskade utsläpp
  • Industri – genom minskade utsläpp och effektivare energianvändning

Hur går ansökan till?

Ansökan lämnas in via ett webbformulär som finns tillgängligt under ansökningsperioderna. Länsstyrelsen granskar först de inkomna ansökningarna efter att ansökningsomgången stängt. När länsstyrelsen har lämnat ett yttrande över ansökan fortsätter den slutliga granskningen hos Naturvårdsverket. Naturvårdsverket fattar sedan beslut. På Naturvårdsverket kommer det att publiceras information löpande.

Lokalt beviljat Klimatklivsstöd

Under våren 2016 beviljades Habo kommun stöd från Klimatklivet. Ansökan som gjordes handlade om att sätta upp 5 stycken laddstolpar för elbilar, tre publika och två som ska användas inom kommunens verksamheter. Kommunen fick ett stöd på ca 325 000 kronor. De publika stolparna har satts upp vid Blå torget, Vårdcentrum och vid kommunhuset. 

Har du frågor och funderingar?
Läs mer om klimatstödet på Naturvårdsverket. Du kan kontakta Länsstyrelsen i Jönköping om du har några frågor. Du hittar kontaktuppgifter under kontakter.