Aktuellt flöde i Hökesån

För att få en bättre uppfattning om hur flödena varierar i Vätterbäckarna har Habo kommun etablerat en flödesmätstation i Hökesån

Den sitter ca 200 m uppströms väg 195.  Resultaten visar hur flödet i ån varierar över året och mellan olika år. Dessutom kan data från Hökesån tillämpas för flödesberäkningar i närliggande åar. Mätstationen täcker med sin placering ca 67 km2 av Hökesåns totala avrinningsområde på 68,8 km2.

Mätstationen kan också underlätta att fördela vatten till jordbruksändamål (bevattning) på ett sätt så att naturvärdena i Hökesån inte skadas.

Nedanstående diagram visar hur flödet har varit under de senaste 7 dagarna. Om du klickar på diagrammet kan du få upp en större bild.