Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, funktionshinderomsorg och individ- och familjeomsorg.

Nämndens arbete utgår bland annat från lagstiftningen i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta (LSS).

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Socialnämndens presidium består av:

  • Hans Jarstig (KD), ordförande
  • Nicklas Gustavsson (S), 1:e vice ordförande
  • Angelica Hansen (M), 2:e vice ordförande
Foto på Hans Jarstig
Hans Jarstig (KD)
Ordförande
Foto på Nicklas Gustavsson
Nicklas Gustavsson (S)
1:e vice ordförande
Foto på Angelica Hansen
Angelica Hansen (M)
2:e vice ordförande
Mats Lindén (S)
Foto på Robert Larsson
Robert Larsson (S)
Foto på Lars Elwing
Lars Elwing (M)
Birger Lindström (C)
Stefan Björk (L)
Foto på Mari Larsson
Mari Larsson (SD)