Pågående detaljplaner

Här hittar du information om vilka detaljplaner som är under arbete just nu.

I kartan kan du hitta detaljplaner under arbete, ytorna som är markerade med röd färg. Genom att klicka på ytan du är intresserad av kommer du till sidan för det ärendet.

Detaljplan för del av Bränninge 3:20

Detaljplan för del av Furusjö 2:1 m.fl

Detaljplan för Gunnarsbo 1:69 m.fl

Detaljplan för Bränninge 2:6