Du som har passerkort eller nycklar till sporthall, hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du har passerkort eller nycklar till en sporthall.