Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och kan liknas vid kommunens "regering".

Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige (= kommunens "riksdag") och har huvudansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 14 ersättare.

Kommunstyrelsens presidium består av:

  • Susanne Wahlström (M), ordförande
  • Tomas Brusberg (S), 1:e vice ordförande
  • Hans Jarstig (KD), 2:e vice ordförande

Morgan Malmborg (HD) har insynsplats i kommunstyrelsen.

Foto på Susanne Wahlström
Susanne Wahlström (M)
Ordförande
Tomas Brusberg.
Tomas Brusberg (S)
1:e vice ordförande
Foto på Hans Jarstig
Hans Jarstig (KD)
2:e vice ordförande
Gunnar Pettersson.
Gunnar Pettersson (S)
Petra Mattlin (S).
Petra Mattlin (S)
Andreas Skiöld (M)
Andreas Skiöld (M)
Foto på Henrik Sporrong Esbjörnsson
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M)
Foto på Olle Moln Teike
Olle Moln Teike (SD)
Foto på Helena Persson
Helena Persson (C)
Foto på Anders Rickman
Anders Rickman (L)
Bild på Lena Danås
Lena Danås (V)