Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och kan liknas vid kommunens "regering".

Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige (= kommunens "riksdag") och har huvudansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 14 ersättare.

Kommunstyrelsens presidium består av:

  • Susanne Wahlström (M), ordförande
  • Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande
  • Hans Jarstig (KD), 2:e vice ordförande

Morgan Malmborg (HD) och Margareta Fick (MP) har insynsplats i kommunstyrelsen.

Foto på Susanne Wahlström
Susanne Wahlström (M)
Ordförande
Foto på Gunnar Pettersson
Gunnar Pettersson (S)
1:e vice ordförande
Foto på Hans Jarstig
Hans Jarstig (KD)
2:e vice ordförande
Karl-Fredrik Anner
Karl-Fredrik Anner (S)
Foto på Kent Bjärkhed
Kent Bjärkhed (S)
Foto på Henrik Sporrong Esbjörnsson
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M)
Maria Alfredsson (KD)
Foto på Helena Persson
Helena Persson (C)
Foto på Olle Moln Teike
Olle Moln Teike (SD)
Bild på Lena Danås
Lena Danås (V)