Bygglov, anmälan, tillsyn och detaljplaner, hantering av personuppgifter

När du kommer i kontakt med byggnadsnämnden vill vi att du ska veta hur och varför vi behandlar dina personuppgifter.