Du som ansöker om Pluspolarkort, hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du ansöker om Pluspolarkort.