Familjehemsresursen

Småbarn, skolbarn, tonåringar - alla kan komma i en sådan situation att de behöver placeras i familjehem.

Habo kommun samarbetar med länets övriga kommuner när det gäller rekrytering och utbildning av familjehem och därför finns Familjehemsresursen. Det skapar trygghet och kontinuitet, framförallt för barnen och familjehemmen.

På Familjehemsresursen arbetar flera familjehemssekreterare med rekrytering och utbildning på uppdrag av hela länet.

Intresseanmälan  

Om du är intresserad av att bli familjehem gör du en intresseanmälan via formulär och blir sedan kontaktad inom två veckor (med undantag för semestertider). Du kan också kontakta Familjehemsresursen via telefon eller e-post.

Efter en första kontakt görs vanligtvis ett hembesök. Det görs även registerkontroller hos polisen, kronofogden och i socialregistret. Därefter bedöms, i dialog med er, om det är lämpligt att gå vidare i utredningsprocessen.

Anmäl intresse för att bli familjehem.