Tolk

Du har alltid rätt att få tolk om det behövs för att du ska kunna förstå dina rättigheter. Meddela integrations- och flyktingenheten om du behöver tolk vid samtalet och vilket språk som du vill använda.

Om vi kommer att träffas flera gånger, så pratar vi om det behövs tolk vid de samtal som ligger framåt.

Tolkhjälpen är kostnadsfri.