Här kan du parkera i Habo

Alla allmänna parkeringsplatser är avgiftsfria i Habo. Kommunen utför parkeringsövervakning för att kontrollera att reglerna följs.

Om inget annat anges på platsen gäller:

På vardagar:
Du kan parkera ditt fordon på allmän plats eller på allmän gata inom tättbebyggt område i Habo kommun under högst 24 timmar i följd.

På helger:
Lördag, söndag och vardag före en helgdag och på helgdagar får fordon parkeras på allmän plats eller på allmän gata inom tättbebyggt område i Habo kommun fram till nästkommande vardag. 

På kartan finns 13 markerade parkeringsplatser där du kan parkera. Klicka på "P" så kommer det fram information om adress och vad som gäller på den parkeringen.  

1. Pendlarparkeringen sydost om tåg- och busstationen, på östra sidan av restaurang Stationen: fordon får parkeras under högst 48 timmar i följd. 

2. Parkeringsplatsen väster om Hovslagaregatan: fordon får parkeras under högst 24 timmar i följd.

3. Östra sidan av Jönköpingsvägen, mellan Jönköpingsvägen 13 och Malmgatan får fordon parkera under högst 15 minuter i följd.

4. På parkeringsplatsen vid Blå torget får fordon parkeras under högst 1 timme i följd på:

  • vardag utom dag före sön-och helgdag mellan klockan 09.00-18.00 
  • vardag före sön- och helgdag mellan klockan 09.00-15.00
  • Övrig tid får fordon parkera högst 24 timmar i följd

5. På parkeringsplatsen väster om Hantverkaregatan (söder om ICA) får fordon parkeras under högst 2 timmar i följd på:

  • vardag utom dag före sön-och helgdag mellan klockan 09.00-18.00 
  • vardag före sön- och helgdag mellan klockan 09.00-15.00
  • Övrig tid får fordon parkera högst 24 timmar i följd

6. Vid nordöstra hörnet av korsningen Malmgatan/Telegatan får fordon parkera under högst 24 timmar i följd.

7. Vid parkeringen öster om Telegatan (vid Fritidsgården) får fordon parkera under högst 24 timmar i följd.

8. Vid sydvästra hörnet av korsningen Malmgatan/Kapellgatan får fordon parkera under högst 24 timmar i följd.

9. På parkeringsplatsen söder om Munkvägen (mitt emot Hembygdsgården) får fordon parkeras under högst 24 timmar i följd.

10. Vid parkeringen på Malmgatan (väster om Vårdcentrum/ lekplats Nyckelhålet) får fordon parkeras under högst 24 timmar i följd.  

11. parkeringen vid Vårdcentrum får fordon parkeras under högst 3 timmar i följd på vardagar mellan klockan 8.00-17.00, på de platser som är utmärkta med detta. Övrig tid får fordon parkera under högst 24 timmar i följd.

På övriga parkeringsplatser får fordon parkeras under högst 24 timmar i följd.

Parkeringarna vid Vårdcentrum är dock främst tänkta för dem som besöker Vårdcentrum eller förskolan Gullvivan. Busspendlare hänvisas till pendlarparkeringen sydost om järnvägs- och busstationen (nummer 1 på listan)

12. På parkeringen söder om Kärrsvägen (norr om kommunhuset) får fordon parkeras under högst 24 timmar i följd.

13. På parkeringsplatsen i anslutning till Domsandsliden (vid Habo Camping och Stugby) får fordon parkeras under högst 24 timmar i följd.