Här kan du parkera i Habo

Alla allmänna parkeringsplatser är avgiftsfria i Habo. Habo kommun utför parkeringsövervakning för att kontrollera att reglerna följs.

Om inget annat anges på platsen gäller:

På vardagar:
Du kan parkera ditt fordon på allmän plats eller på allmän gata inom tättbebyggt område i Habo kommun under högst 24 timmar i följd.

På helger:
Lördag, söndag och vardag före en helgdag och på helgdagar får fordon parkeras på allmän plats eller på allmän gata inom tättbebyggt område i Habo kommun fram till nästkommande vardag. 

På kartan finns 13 markerade parkeringsplatser där du kan parkera. Klicka på "P" så kommer det fram information om adress och vad som gäller på den parkeringen.