Mötesplats Habo Global

Mötesplats Habo Global är ett integrationsprojekt i kommunen som tidigare var ett projekt med Länsstyrelsen, men som nu är implementerat i kommunens integrationsarbete.

Mötesplats Habo Global finns i Hagakyrkan Södras café och har öppet en dag i veckan. Hit kan man komma för att träffa andra, fika och prata, men även få hjälp. Behärskar man inte språket kan det vara svårt att förstå all post och veta hur man fyller i olika blanketter. Då kan man få hjälp med det. Det finns både svensk- och arabisktalande personal.

Vill du hjälpa till med integreringen i Habo är det hit man vänder sig. Vi har uppgifter inom flera områden, som till exempel att finnas med på språkcafé, hjälpa till med kyrkornas övningskörningsprojekt, eller kanske hjälpa till med svenskundervisning. Man kan hjälpa till litet som stort.

Har du kanske en egen idé om vad som kan göras är du mer än välkommen att höra av dig!

Mötesplats Habo Global samarbetar med kyrkorna, studieförbunden och idrottsföreningarna i Habo.

Öppet torsdagar 10-18
Svenskundervisning tisdag och torsdag 10-12

Välkomna allihop, såväl gamla som nya Habobor!