Egen dricksvattenbrunn

Har du en egen brunn kan miljöförvaltningen hjälpa dig med råd och information. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för skötsel och för att undersöka kvaliteten.

Kontrollera dricksvattenkvaliteten

Det är lämpligt att ta prov på dricksvattnet vart tredje år om vattnet används till ett hushåll med en familj. Vid en normal kontroll analyseras olika former av bakterier och kemiska ämnen. Vattnet bedöms sedan som otjänligt, tjänligt med anmärkning eller tjänligt.

Otjänligt: Vattnet bör inte användas till dryck eller matlagning.
Tjänligt med anmärkning: Vattnet går att använda för dryck och matlagning men har brister som bör åtgärdas.
Tjänligt: Vattnet är lämpligt som dryck och till matlagning.

Hur gör jag för att provta brunnen?

För att provta brunnen kan du själv kontakta ett ackrediterat laboratorium som därefter skickar flaskor till dig med information. Det går också att analysera vattnet via miljöförvaltningen mot en kostnad. Du hämtar då flaskor och provtagningsanvisningar i receptionen i kommunhuset i Habo (Jönköpingsvägen 19) eller i Infocenter i Mullsjö (Järnvägsgatan 27). Flaskorna fyller du hemma i din kran samma dag som provet ska lämnas in till miljöförvaltningen.
De fyllda flaskorna kan bara lämnas in i receptionen i kommunhuset i Habo. Vi tar emot vattenprover på måndagar mellan klockan 08:00–11:30.
Kontakta gärna miljöförvaltningen för att få rätt information och aktuell prisuppgift om ni ska göra vattenprov via oss.

Har du som fastighetsägare barn under ett år erbjuder vi gratis dricksvattenprov.

Miljöförvaltningen erbjuder alla som har borrad brunn gratis radonanalys på dricksvatten.

Provsvar

Det tar ungefär två veckor innan resultatet från vattenprovet är klart. Ni får en analysrapport skickad till er tillsammans med lite kortfattad information om analyserna. Skulle vattenprovet visa att dricksvattnet är otjänligt kontaktar vi er per telefon. Har ni några frågor om analysrapporten är ni välkomna att kontakta miljöförvaltningen.