Torg och allmänna platser

Våra allmänna platser har ett stort värde för både kommunmedborgaren och besökaren. Det är viktigt att vi vårdar dessa platser på bra sätt så att värdet består. På dessa sidor finns information om torghandel på "Blå torget" i Habo. Även hur vi sköter om de grönområden och lekparker som finns i kommunen.