Pågående projekt i gatu- och parkmiljön

Som trafikant och boende kan det vara viktigt att veta om det sker några större ombyggnationer i gatu- eller parkmiljön. Här hittar du de pågående projekt som berör gator och parker i kommunen. Informationen uppdateras vid förändringar.

Fagerhult VA-arbete

Habo byggnation Västra Solhöjden etapp 3

Habo byggnation av ny park- och lekmiljö på Västra Solhöjden

Habo utfyllnad av grönyta vid Sjogarp

Habo säkrare passager på Kråkerydsvägen