Pågående projekt i gatu- och parkmiljön

Som trafikant och boende kan det vara viktigt att veta om det sker några större ombyggnationer i gatu- eller parkmiljön. Under denna sida hittar du de pågående projekt som berör gator och parker. Informationen uppdateras vid förändringar.

Fagerhult VA-arbete