E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Du som vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste anmäla det till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram som bland annat ska beskriva hur din verksamhet ser till att lagen följs.

E-cigaretter och påfyllningsbehållare får bara säljas till vuxna över 18 år. Som försäljare är du ansvarig att kontrollera att köparen fyllt 18 år. Det ska finnas en skylt i din butik som tydligt talar om vilken åldersgräns som gäller.

Det är kommunen och polisen som gör kontroller i de butiker där produkterna säljs.

Ta kontakt med din kommunala handläggare om du vill veta mer om reglerna för e-cigaretter.