Habo kommuns hemtjänst

Du som har behov av stöd och hjälp kan ansöka om hemtjänst. Hemtjänsten utför insatser så att du ska kunna leva ett självständigt liv och bo kvar hemma så länge som möjligt.

Habo kommuns hemtjänst växer kontinuerligt, vi har cirka 50 medarbetare och 80 % utbildade undersköterskor. Geografiskt är vi indelade i fem mindre grupper för att uppnå en bra kontinuitet. Hos oss blir du tilldelad en undersköterska som omsorgskontakt, tillsammans går ni igenom hur den hjälp som du har fått beviljad ska utföras i en genomförandeplan. I kommunen har vi personal med kompetens inom språken svenska, engelska, arabiska, persiska, dari, kurdiska, finska och thailändska.

Planerare 

Planerare är personal som planerar omvårdnadspersonalens besök under dagen. Du kontaktar planerare i så god tid som möjligt om du vill meddela någon tillfällig ändring av dina besök.

Planerare nås lättast vardagar mellan klockan 10.00-12.00 och klockan 14.00-15.00 eller skicka e-post till hemtjaenstenplanering@habokommun.se

Har du valt annan utförare än Habo kommuns hemtjänst kontaktar du den utföraren istället.

Kontakta biståndshandläggare för att ansöka om hjälp samt för att avsäga dig beviljade insatser. 

Kontaktuppgifter hittar du under kontakt.