Barn som sitter runt ett bord med sin förskolepedagog.

Förskola

Barn är det största ansvaret och den största glädjen! Därför är det viktigt att verksamheten är trygg, rolig och lärorik för ditt barn. Habo kommun erbjuder dig och ditt barn en väl utbyggd förskoleverksamhet.