Inflytande och insyn

Habo kommuns verksamhet angår alla och spänner över många olika områden.

Habo kommun styrs för närvarande av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.

Mandaten i fullmäktige är från och med den 20 oktober 2022 fördelade enligt följande: 

Socialdemokraterna 9
Moderaterna 9
Sverigedemokraterna 5
Kristdemokraterna 5
Centerpartiet 2
Liberalerna 2
Habodemokraterna 1
Vänsterpartiet 1
Miljöpartiet 1
Summa: 35

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns det sex nämnder:

  • barn- och utbildningsnämnden
  • byggnadsnämnden
  • fritids- och kulturnämnden
  • miljönämnden
  • socialnämnden
  • valnämnden

Antalet ledamöter i nämnderna varierar från fem till elva. Du kan läsa mer om de olika nämnderna och den politiska organisationen under Styrelser och nämnder.

Cirka 90 personer är engagerade som fritidspolitiker i Habo kommun (de kommunala bolagen ej inräknade). Tre personer arbetar som kommunalråd. Från majoriteten är det Susanne Wahlström (M) som arbetar 100 % och Hans Jarstig (KD) som arbetar 50 %. Gunnar Pettersson (S) är oppositionsråd och arbetar 70 %. 

All makt utgår från folket

Av regeringsformen (RF 1:1) framgår att all offentlig makt utgår från folket. Detta innebär bland annat att alla kommuner i Sverige har en politisk ledning som beslutar om mål och riktlinjer, budget, skatt med mera.

Den kommunala självstyrelsen ger kommunen stor frihet att bestämma själv om sin verksamhet. De förtroendevalda har huvudansvaret för den kommunala verksamheten.

Uppgifterna ska ha medborgarna som utgångspunkt och vara ett allmänintresse. Målsättningen är att ge bästa möjliga service och tillfredsställa kommuninvånarnas olika behov.