Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Fullmäktige bestämmer om övergripande mål, budget med mera. Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter och 26 ersättare från de olika partierna.

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder som regel sista torsdagen i månaden kl. 18.00 i Kammarsalen, kommunhuset. Sammanträdena är offentliga.

Sammanträdesdatum

Välkommen att lyssna på dina förtroendevalda! Du kan också se kommunfullmäktiges sammanträden på webben, direkt eller i efterhand via webb-tv.

Kommunfullmäktiges ledamöter 2022-2026

Gunnar Pettersson (S)
Susanne Wahlström (M)
Hans Jarstig (KD)
Olle Moln Teike (SD)
Jeanette Nyberg (S)
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M)
Helena Persson (C)
Nicklas Gustavsson (S)
Johanna Bergbom (M)
Mari Larsson (SD)
Karin Hultberg (KD)
Anders Rickman (L)
Eva Vettebring (S)
Niklas Fungbrandt (M)
Morgan Malmborg (HD)
Thomas Gustafsson (S)
Lisbet Bärenholdt (M)
Joakim Lindblom (SD)
Maria Alfredsson (KD)
Lena Danås (V)
Eva Damberg (S)
Sttevalia Blom (M)
Staffan Svanberg (C)
Jerry Schön (SD)
Tomas Brusberg (S)
Fredrik Wärnbring (M)
Jan Lenhammar (KD)
Maria Arwidsson (MP)
Petra Mattlin (S)
Andreas Skiöld (M)
Stefan Björk (L)
Beata Zander (SD)
Anders Andersson (S)
Henrik Gillek (M)
Zeljka Axelsson (KD)