Statistik

Habo, med ytan 330 kvadratkilometer, är en liten kommun med totalt 12 695 invånare (30 juni 2021). Kommunen består av flera orter, där centralorten Habo dominerar befolkningsmässigt.

Befolkningsfördelning i kommunen

Habo tätort: 8 789
Furusjö: 340
Fagerhult:  257
Västerkärr: 136
Brandstorp: 126
Baskarp: 79
Habo landsbygd: 1 603
Gustav Adolf landsbygd: 830
Brandstorp landsbygd: 535
Summa: 12 695 (30 juni 2021)

Habos ålderspyramid

Habo är en barnrik kommun. Här bor det fler barn än i den genomsnittliga kommunen i Sverige, befolkningen är bland den yngsta i Sverige procentuellt sett. 

Arbete och pendling

I Habo kan de flesta glädja sig åt att ha ett jobb att gå till. Våren 2017 var Habo den kommun i landet som hade högst andel förvärvsarbetande invånare, hela 88,2 % hade då ett arbete. Många av de som bor i Habo jobbar utanför kommunen, cirka 3 400 personer pendlar varje dag från Habo till någon annan kommun och då främst till Jönköping.

De största företagen i Habo kommun

Det största företaget i Habo kommun är AB Fagerhult med cirka 600 anställda. Andra stora företag med cirka 50-80 anställda är NordiQ Habo AB, Habo Rostfria och DreamLogistics AB. 

Även Habo kommun är en stor arbetsgivare med drygt 800 tillsvidareanställda.

Skatten i Habo

Kommunalskatt 22:17
Landstingsskatt 11:76
Summa 33:93

Begravningsavgift till Svenska kyrkan 0:250

Faktablad

Region Jönköpings län har tagit fram faktablad om Habo. I faktabladen visas bland annat folkmängdsförändringar och arbetsmarknadsstatistik.

Kommuner i siffror

Via tjänsten Kommuner i siffror från SCB kan du läsa bland annat invånarantal, befolkningsförändring, vad marken i kommunen används till och hur många som röstat i senaste valet till riksdagen. Du kan även jämföra två kommuner med varandra.

(invånarantal, befolkning)