Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn far illa och behöver hjälp bör du kontakta socialtjänsten för att göra en anmälan eller för att diskutera hur barnet kan få hjälp.

Kontakta socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Om du misstänker eller vet att ett barn far illa och behöver hjälp bör du kontakta socialtjänsten.

Om du vill vara anonym när du anmäler bör du inte uppge ditt namn när du ringer oss. Om anmälarens namn är känt måste vi oftast berätta vem det är som har gjort en anmälan.

Anmälningsskyldighet för dig som arbetar med barn och ungdomar

Om du arbetar i en verksamhet som berör barn och ungdomar, till exempel en skola, inom regionen eller andra myndigheter, är du skyldig att anmäla till socialtjänsten om du i din verksamhet får kännedom om barn som kan behöva skydd och stöd. Du kan inte vara anonym.

Akut hjälp

Om du eller någon annan är i akut behov av hjälp på vardagar mellan klockan 16.00-8.00 eller på helgen - ring SOS-Alarm 112 så kopplar de dig till socialjouren.