Vattenkiosk

Vi erbjuder vatten till verksamheter via vår vattenkiosk (betalstation för vatten), där det är enkelt att fylla sin tankbil eller liknande. Vattenkiosken är belägen på Klingekärrsgatan 7 på Tumbäcks industriområde.

För att få använda vattenkiosken och få åtkomst till stationen ska du kvittera ut en nyckel hos VA-enheten på Habo reningsverk, Dalgatan 5.

De uppgifter som vi behöver för att registrera er första gången är:

Företagets namn och organisationsnummer

  • Fakturaadress
  • E-postadress för inloggning och för att få information
  • Telefonnummer
  • Namn eller liknande på den som ska ha nyckeln/taggen

Via webben kan du enkelt kontrollera hur mycket vatten du tankat, se länk nedan.

Vattenkiosk.

Kontakta oss för att kvittera ut vattennyckel och vid eventuella frågor

Måndag–torsdag klockan 07:00-16:00
Fredag klockan 07:00–14:00
Telefonnummer: 036-442 84 24

OBS! Under veckorna 29-32 kan nycklar inte kvitteras ut.

Kostnad

Kostnaden är 25 kronor/m3 vatten. För varje nyckel betalar ni en engångskostnad på 500 kronor. Vid återlämnande av nyckel återbetalas 250 kronor. Kontakta VA-enheten om du tappar nyckeln så vi kan spärra den. Borttappad nyckel debiteras med 1000 kronor. Samtliga priser är exklusive moms.