Bokskogen i Habo.

Grönstrukturplan

Habo kommuns grönstrukturplan identifierar de grönytor som är särskilt viktiga ur kulturell, social och ekologisk synpunkt och tydliggör hur de ska användas, skötas och utvecklas.

Habo kommuns grönstrukturplan är ett underlag för den fysiska planeringen. Grönstrukturplanen blev beslutad av kommunfullmäktige den 28 augusti 2008. Den pekar på en övergripande nivå ut de grönytor som är särskilt viktiga ur kulturell, social och ekologisk synpunkt och tydliggör hur de ska användas, skötas och utvecklas i framtiden.