Pojke med förstoringsglas som tittar på en svamp.

Naturvetenskap och teknik, NTA

En stor satsning har gjorts på alla F-6 skolor för att erbjuda eleverna en likvärdig NO-undervisning och för att öka deras intresse för naturvetenskap.

Lokala företag som Fagerhults belysning, Gnotec, Ahlins, Speedtool och Gula Rehab har också varit med och sponsrat några temalådor.

NTA, Naturvetenskap och teknik för alla, som samarbetar med Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, är ett NO-material som är ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experimentet som grund.  Lärarna får kompetensutveckling och det blir samverkan mellan skolor, kommun och näringsliv.

De teman som hittills har köpts in är

  • kretsar kring el
  • kemiförsök
  • matens kemi
  • flyta eller sjunka
  • rörelse och konstruktion
  • från frö till frö
  • förändringar
  • balansera och väga och testa teknik
  • fasta ämnen och vätskor
  • jämföra och mäta

Eleverna jobbar med ett tema per termin.