Plats i förskola

Du kan ansöka om en plats för ditt barn tidigast 8 månader innan önskad startdag. Detta gäller även vid ansökan om plats för syskon.