Syn- och hörselnedsättning

Syn- och hörselinstruktörens roll är att ge ”hjälp till självhjälp” för att du ska kunna klara dig i det dagliga livet.

Vad kan syn- och hörselinstruktören göra för dig som är synskadad?

  • Träna med de hjälpmedel som du fått från syncentralen
  • Märka upp trappor, bandspelare, spisar etc.
  • Rekommendera bra belysning
  • Ge stöd och råd i en jobbig situation

Vad kan syn- och hörselinstruktören göra för dig som är hörselskadad?

  • Göra en enkel felsökning, rengöra och byta slang på din hörapparat
  • Tipsa om hörselhjälpmedel
  • Tillhandahålla batterier

Du behöver ingen remiss för att få hjälp till fortsatt rehabilitering, du kan kontakta syn- och hörselinstruktören direkt. Hjälpen är kostnadsfri.

Samarbete sker med Syncentralen, Hörcentralen, SRF, HRF, och biblioteket.