Syn- och hörselnedsättning

Syn- och hörselinstruktörens roll är att ge hjälp till självhjälp för att du ska kunna klara dig i det dagliga livet.

Är du synskadad kan du få hjälp med

  • Uppmärkning av spis, mikrovågsugn med mera.
  • Instruktion av vissa synhjälpmedel.

Är du hörselskadad kan du få hjälp med:

  • Batteri- och slangbyte.
  • Instruktion av vissa hörselhjälpmedel.
  • Enkel felsökning på hörapparat.

Syn- och hörselinstruktörens hjälp är kostnadsfri.

Samarbete sker med Syncentralen och Audionommottagningen.