Avfall och återvinning

June Avfall och Miljö AB ansvarar för avfallshanteringen i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner.

Habo sortergård (Sibbabo)
Sortergården drivs av June Avfall & Miljö. På sortergården kan du lämna allt ditt grovavfall som normalt uppstår i ett hushåll.

Öppettider för Habo sortergård

Återvinningsstationer för förpackningar och tidningar
Det finns sex stycken stationer i kommunen för insamling av förpackningar och tidningar. Återvinningsstationerna är obemannade insamlingsplatser för tidningar, glas och andra förpackningar och består av ett antal behållare som ägs och drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Sophämtning
June Avfall & Miljö ansvarar för att hushållsavfallet samlas in.

Avfallsplan
Avfallsplanen är kommunens verktyg för att styra avfallshanteringen mot en långsiktigt hållbar utveckling. Du kan ta del av den via länken avfallsplan.pdf