Näringspolitiska rådet

Näringspolitiska rådet ligger organisatoriskt sett under kommunstyrelsen. Rådet har ingen beslutanderätt utan är just rådgivande.

Syftet med rådet är att bibehålla den redan goda kommunikationen mellan politik och näringsliv.

Näringspolitiska rådet består av kommunstyrelsens presidium, Susanne Wahlström (M), Gunnar Pettersson (S) och Anders Rickman (L) och tre adjungerade representanter från näringslivet. Dessa är Jonas Ahlgren som representerar Industriklubben, Christer Widahl som representerar Företagarna Habo och Rob Lenting som representerar Habo Handel & Turism. Rådet sammanträder fyra gånger per år.