Regler för tomtkö

Regler för tomtkö är beslutade av kommunstyrelsen 2010-12-01.