Borta bra. Hemma sämst. Stora biltvättarhelgen 23-24 april 2022

Tvättar du din bil hållbart?

Hälften av de över 20 miljoner biltvättar som utfördes i Sverige under 2021 skedde hemma, uppskattar miljöinitiativet Hållbar biltvätt. Vet du vilka risker som finns med att tvätta bilen hemma?

Vad händer när du tvättar bilen hemma?

När du tvättar bilen på gatan, garageinfarten eller andra asfalterade ytor hemma, rinner tvättvattnet ner i en dagvattenbrunn. Dagvattnet leds oftast direkt ut i något näraliggande vattendrag, utan någon rening överhuvudtaget. Det orenade vattnet åker alltså rätt ut i naturen! Det blir en direkt negativ miljöpåverkan då tungmetaller, olja och kemikalier förorenar våra sjöar, och vattendrag.

Om du istället tvättar bilen på en anläggning, så finns där oljeavskiljare och annan reningsutrustning och tvättvattnet går sedan vidare till avloppsreningsverk. Detta förhindrar att farliga ämnen går ut i mark och vatten. Det finns gör det själv-hallar, automatiska biltvättar och anläggningar där din bil handtvättas.

Var du tvättar bilen har stor betydelse!

Utsläppet från en tvätt kan verka litet, men många små utsläpp ger sammanlagt en stor påverkan. Cirka 1000 ton olja och 50 ton tungmetaller släpps årligen ut från biltvättar på gatan, enligt branschorganisationen Svenskt vatten. Föroreningarna kan bli kvar i mark och vatten under lång tid. 

Visste du att...

  • Varannan biltvätt sker utanför en riktig tvätthall
  • Moderna tvätthallar renar utsläppen med 93-99%

Vill du veta mer?

Kika bland länkarna i länkboxen.