Bokhylla med lättlästa böcker.

Anpassade böcker

På biblioteken finns alternativ för dig som har svårt att läsa tryckta böcker. Det finns bland annat lättlästa böcker och böcker med stor stil. Det finns också en Äppelhylla för barn och unga. Saknar du något på biblioteket, kontakta personalen.

Lättläst

Lättlästa böcker har kort text, enkla meningar och kan också innehålla bilder. Böckerna finns i olika svårighetsgrader både fakta och berättelser.

Storstil

Storstilsböcker är böcker med större stil.

Legimus

Legimus är ett digitalt bibliotek i en app som innehåller anpassade titlar. Tjänsten är till för dig med en läsnedsättning men du behöver inget intyg för att få tillgång. Kontakta biblioteket för att få hjälp med ett inlogg.

Äppelhyllan

På äppelhyllan finns böcker som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Här finns böcker på punktskrift, böcker med TAKK (tecken som stöd och kompletterande kommunikation), sagor på teckenspråk och taktila böcker.

Språklusthyllan

På språklusthyllan finns böcker till barn som behöver extra stöd i sin språkliga utveckling. Barn i åldern 2,5 till 6 år (till 12 år för barn inom barnhabilitering) som besöker logoped kan få ett språklustrecept som tas med till biblioteket.