Akut hjälp

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du eller någon annan inte mår bra, om det inträffat en olycka, vid brand, akut sjukdomsfall eller vid pågående brott eller misshandel.