Bygglovsenhetens telefontid uteblir

Den 20 november är bygglovsenheten på utbildning så telefontiden uteblir, frågor går bra att mejla till bygg@habokommun.se