Byte av bron över Domneån

Habo Kommun utför brobyte av bro över Domneån. Befintlig konstruktion är utsliten och en ny bro för gång- och cykeltrafik kommer därför att byggas under hösten 2024 samt våren 2025.

I samband med brobytet kommer det vara begränsad framkomlighet förbi arbetsplatsen och under vissa perioder kommer vägen vara helt avstängd för trafik. Se karta över området. 

Hur påverkar arbetet dig som trafikant?

  • Ökad byggtrafik.
  • Begränsad framkomlighet till platsen.
  • Periodvis kan vägen vara helt avstängd för trafik.
  • Risk för damm under den torra årstiden.
  • Risk för buller under dagtid. 

Arbetet beräknas vara klart våren 2025.