Boka en upphandlare

Habo kommun erbjuder de företagare i kommunen som vill lära sig mer om offentliga affärer ett besök från någon av våra upphandlare.

Vi vill med detta initiativ öka intresset för den offentliga affären, vilket vi i förlängningen hoppas leder till att våra företagare vinner fler upphandlingar – även i andra kommuner och regioner, inte bara i vår kommun.

Om detta känns intressant kontaktar du upphandlingsfunktionen via upphandling@habokommun.se.

Beskriv gärna kort din verksamhet och ungefär vilken typ av information du söker. Därefter återkopplar någon av våra upphandlare och tillsammans kommer vi överens om ungefärliga diskussionsområden och när vi kan ses. Räkna med en tidsåtgång på cirka 1-1,5 timma.

Finns det något tillfälle då det inte är det inte lämpligt med ett sådant här möte?

Om du har för avsikt att lämna anbud i en pågående upphandling som annonserats av Habo kommun är det inte lämpligt, då är det bättre att vi skjuter på det tills upphandlingen är avslutad.