Dagverksamhet Gnistan

Gnistan är till för dig som har kognitiv sjukdom eller av annan anledning har behov av social stimulans. De flesta personer som kommer till verksamheten är 65 år och äldre. Här får du sysselsättning med olika aktiviteter som är anpassade efter dina behov.

Dagverksamheten är en social verksamhet där du får sysselsättning med olika aktiviteter som är anpassade efter dina behov. På Gnistan får du ta del av olika aktiviteter som bakning, musik, frågesport och sittgympa. I anslutning till dagverksamheten finns Sinnenas trädgård och mycket tid spenderas utomhus. Målet är att du ska få en meningsfull dag och delta i ett socialt sammanhang.

Verksamheten och aktiviteterna anpassas efter deltagarna och du får själv vara med och påverka innehållet. Verksamheten är flexibel och personalen jobbar för att varje person ska bli sedd och få vad den behöver.

Dagverksamhetens syfte är att:

  • ge stimulans och aktiviteter
  • bryta isolering och ge ett socialt sammanhang
  • aktivera för att bidra till att bevara dina funktioner
  • avlasta och stötta anhöriga
  • göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet

Silviahemscertifiering

Dagverksamhet Gnistan är sedan mars 2024 silviahemscertifierade. Information om certifiering och uppgift om giltiga certifikat finns på Silviahemmets webbplats.

Ansökan och avgifter

Dagverksamheten är en biståndsbedömd insats. För att delta i verksamheten behöver du göra en ansökan hos kommunens biståndshandläggare. Information om kostnader hittar du under avgifter.