Logotype certifierad demensutbildning Silviahemmet

Habo kommun silviahemscertifieras

Habo kommun har blivit utvalda och tillfrågade om att bli silviahemscertifierade. Certifieringen avser Kärrsgårdens särskilda boende och det är Familjen Kamprads stiftelse tillsammans med Silviahemmet som står bakom initiativet.

Om stiftelsen

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och forskning samt bedriva hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Stiftelsen stödjer verklighetsnära projekt så att resultat snarast och med kostnadseffektivitet kommer “de många människorna till del”.

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att under åren 2022–2024 ge bidrag till utbildningsinsatser för att stärka kompetensen inom demensvård på särskilda boenden i Småland. Dessa utbildningsinsatser genomförs av stiftelsen Silviahemmet och leder till Silviahemscertifiering.

Vad är Silviahemscertifiering?

Silviahemscertifiering innebär att alla medarbetare, inte enbart vård- och omsorgspersonal utan också vaktmästare, handläggare med flera, vid särskilda boende får en grundläggande utbildning i demenskunskap.

Certifieringen sker i tre steg:

  • alla verksamheters medarbetare
  • utvalda reflektionsledare
  • arbetsledare

Utbildningsinsatserna påbörjades i november 2023 och certifiering beräknas ske i slutet av mars 2024. En satsning som planeras för tillsammans med Mullsjö och Jönköping. Kommunen planerar att silviahemscertifiera hela Kärrsgårdens särskilda boende, inbegripet sju avdelningar. Målet är att arbetssättet ska leda till en högre livskvalitet för brukaren. Kommunen blir genom det generösa bidraget från kampradstiftelsen kompenserad för de kostnader som uppstår i samband med certifieringsutbildningar och de kostnader som certifieringen innebär.

–Det känns oerhört roligt att få möjligheten att stärka kompetensen i arbetet kring personer som drabbats av kognitiv sjukdom. Att ges möjlighet att få ta del av Silviautbildningen är ett privilegium och något som vi nu ska förvalta väl genom kunskap och reflektion kring vårt arbete och arbetssätt, säger Maria Gillek, enhetschef Socialförvaltningen.