Två personer står vid en rullator.

Habo kommun på plats 16 i hemtjänstindex

Habo kommun är den kommun i Sverige som i år har klättrat flest placeringar. Av 290 kommuner placerar sig Habo på plats 16, en kraftig förbättring mot förra året då kommunen låg på plats 183. Habo ligger dessutom på första plats gällande information.

Hemtjänstindex är en mätning som genomförs av SPF Seniorerna. Mätningen väger samman enkätsvar samt resultat från flera relevanta undersökningar som bland annat görs av Socialstyrelsen. Habo kommun är den kommun i Sverige som i år har klättrat flest placeringar.

Hemtjänstindex byggs upp av fyra delindex: Information på kommunens webbplats, biståndshandläggningen, utförandet av hemtjänsten och kommunens stöd och utveckling av hemtjänsten. När det gäller information så placerar sig Habo kommun på första plats i Sverige. Habo har därmed den webbplats som ger tydligast information om hemtjänsten till kommuninvånarna jämfört med övriga kommuner i Sverige.   

- Det är ett fantastiskt arbete som gjorts under året. Informationen på webbsidan har förbättrats genom ett gott genomfört arbete av verksamhetsutvecklare tillsammans med respektive chef för verksamheterna, säger Pernilla Ekstrand, socialchef i Habo kommun.

Gällande förbättringen i utförandet av hemtjänsten så har vi tillsammans, medarbetare och chefer, inom hemtjänsten under året gjort en förändring gällande hemtjänstgrupperna som innebär att grupperna har blivit fler och mindre. En annan förändring där är att vi har en lås- och larmgrupp som svarar på alla trygghetslarm dagtid, det innebär att ingen medarbetare behöver bli avbruten i arbetet för att svara på trygghetslarm. Detta tillsammans med allt övrigt arbete som genomförs bidrar till vårt goda resultat!

Sämst placering har kommunen i kategorin Stöd och utveckling.

- Här måste vi jobba på mer och tydliggöra det stöd som finns, säger Pernilla Ekstrand. Jag tror att vi är bättre än vad som framgår av undersökningen. Vi har rutiner och processer på plats, så det handlar mycket om att vi tydligare behöver beskriva var det går att finna.