Habo är en av Sveriges tryggaste kommuner

I SKR:s årliga jämförelse "Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2023" hamnar Habo kommun på 5:e plats av 290 kommuner.

Jämförelsen baseras på nationell statistik och beräkningar  från Socialstyrelsen, MSB, SCB, Brå och SOS Alarm AB och redovisar det sammanvägda värdet inom följande områden:

  • personskador
  • utvecklade bränder i byggnad
  • anmälda våldsbrott och anmälda stöld- och tillgreppsbrott.

De tre senaste åren har Habo legat på en sjunde plats men i år förbättrar vi resultatet med två placeringar.

– Det är väldigt roligt att våra verksamheters arbete och den goda samverkan vi har inom och mellan kommunen, Polisen och räddningstjänsten ger resultat. Vår strävan är att vi ska vara en trygg kommun och en stor del är det förebyggande arbetet och det kommer vi fortsätta utveckla så att kommuninvånarna kan känna sig trygga, säger Susanne Wahlström, kommunstyrelsens ordförande.

Susanne fortsätter, – En annan viktig del i samverkan är medborgarlöftet (mellan kommun och Polis) med insatser och åtgärder som vi, tillsammans med Polisen, kommit överens om och som vi hoppas bidrar till ett tryggt samhälle.