Barn- och utbildningsförvaltningen får EU-bidrag för kompetens­utveckling

Barn- och utbildningsförvaltningen har blivit ackrediterade inom Erasmus+. Det här innebär att förvaltningen kommer få EU-bidrag under perioden 2024–2027 att använda för kurser, jobbskuggning och utbyte för elever utomlands.

Alla som jobbar inom kommunens förskolor och skolor kan få ta del av bidraget. Det innebär att de som vill kan få möjlighet att åka på kurs eller jobbskugga en kollega i Europa. Bidraget kommer också gå till att språkelever på högstadiet kan få åka på utbyte.

Det finns många fördelar med internationella samarbeten och utbyten, bland annat kan det resultera i nya innovativa arbetssätt, stärkt kompetens och motivation. Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan tidigare positiva erfarenheter av internationella kurser och flera av deltagarna har visat intresse för jobbskuggning via kontakter de knutit i samband med kurserna.

Syftet med ackrediteringen är att övergå från enskilda projekt till mer flerårig och strategisk planering för kompetenshöjande verksamhet genom internationella utbyten. Av alla ansökningar som kommit in under 2023 så är det bara 15 organisationer inom förskola och skola som får ackreditering, barn- och utbildningsförvaltningen i Habo kommun är en av dem och kan tack vare det ansöka om bidrag för att genomföra önskade projekt årligen under 2024–2027.

Förvaltningen ska nu söka budget för perioden 1 juni 2024–31 dec 2025. När denna är beslutad vet vi närmare hur många medarbetare och elever som kan få delta. Denna period är tanken att kurser ska fokusera på skolfrånvaro, matematik, elevhälsa samt barn och elevers behov.