Huvudentrén i Habo Sporthall stängs på grund av oroligheter

Från och med måndag 4 mars 2024 kommer huvudentrén i Habo Sporthall att vara stängd och låst, det på grund av oroligheter.

Oroligheterna påverkar kommunens medarbetares arbetsmiljö vilket har gjort att vaktmästarna den senaste tiden känt sig oroliga och behövt agera dörrvakter. Det har i sin tur lett till att de inte har kunnat utföra sina ordinarie arbetsuppgifter. Kommunen har också fått feedback från träningsgrupper och besökare som berättar att de vid ett flertal tillfällen har känt sig otrygga.

Stängningen av huvudentrén kommer innebära att de ledare som har bokat tider i hallarna kommer att behöva hjälpa spelare med passage in i hallarna. Vaktmästare kommer fortsatt att finnas på plats huvuddelen av tiden och kan då vara behjälplig.

För att kunna komma in i hallen behöver varje träningsgrupp skaffa passerkort och inledningsvis tar vi fram kort så att det räcker till två per träningsgrupp. Dessa kort kommer ledarna att kunna kvittera i sporthallen av tjänstgörande vaktmästare från och med måndag 4 mars 2024. Det går även att kvittera ut kort på Fritids- och kulturförvaltningens kontor vid Blå Torget i Habo. De ledare som redan har ett passerkort kan mejla till fritidkultur@habokommun.se för behörighet till huvudentrén på befintligt kort. Glöm inte att skriva kortnummer, namn och föreningstillhörighet. 

Under perioden som Habo Sporthall är stängd är det mycket viktigt att endast huvudentrén och den entrén till B-hallen som har kortlås nyttjas. Nödutgångar får inte nyttjas för att gå in eller ut. Det är också viktigt att påpeka att ytterdörrar inte får ställas upp och att ledare kontrollerar att dörrarna stängs ordentligt efter att man släppt in spelare.

Telefonnummer till vaktmästare och fastighetsjour kommer att finnas anslaget i entrén.

Habo kommun hoppas på förståelse för den här situationen och att vi alla kan hjälpas åt för att lösa detta på ett så smidigt sätt som möjligt!