Revidering av verksamhetsområden

2015 utvidgades de antagna verksamhetsområdena för dricks-, avlopps-, och dagvatten i alla orter inom Habo kommun.

Kommunen har en snabb exploateringstakt framför allt Habo tätort, och det är därför viktigt att kommunen uppdaterar verksamhetsområdena i takt med förändringarna.
I kommunens antagna va-plan finns även ett antal områden definierade
där kommunen ska anordna kommunalt vatten- och avlopp. Dessa har nu reviderats.

Fastighetsägarna inom ett beslutat verksamhetsområde har rätt att ansluta sig till allmän va-anläggning och kommunen har rätt att ta ut avgifter av fastighetsägarna inom verksamhetsområdet.
Undantag kan endast göras om ”behovet av vattentjänster kan tillgodoses på bättre sätt”.

Revidering

Revideringen innebär att vi utökar verksamhetsområden där det har skett förändringar sedan 2011-06-16.

Utökade områden berör:

 • dricks- och avloppsvatten i Baskarp
 • dricksvatten i Skämningsfors
 • dricks- och avloppsvatten i Brandstorp
 • dricks-, avlopps-, och dagvatten i Fagerhult
 • dricks- och avloppsvatten i Furusjö
 • dricks- och avloppsvatten i Västerkärr
 • dricksvatten i Habo tätort
 • avloppsvatten i Habo tätort

Verksamhetsområden som inte har förändrats sedan 2011-06-16 och ej berörs:

 • avlopp Brandstorps kyrkby
 • dricksvatten Brandstorps kyrkby
 • dagvatten i Brandstorp 
 • avlopp i Skämningsfors
 • dagvatten i Baskarp 
 • dagvatten i Furusjö
 • Rödån drick- och avloppsvatten 
 • dagvatten i Habo tätort