Folkhälsorådet/ Brottsförebyggande rådet

Kommunens folkhälsoråd arbetar efter det länsövergripande hälsopolitiska programmet.

Syftet med folkhälsorådet är att arbeta över sektorsgränser för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos kommuninvånarna. Folkhälsan är mångas ansvar och förutsätter samarbete mellan många samhällssektorer. Folkhälsorådet fungerar också som paraplyorganisation för kommunens brottsförebyggande arbete.

Har du förslag på verksamhet eller aktiviteter som främjar hälsa eller förebygger sjukdom, eller endast frågor om folkhälsorådets arbete? Kontakta gärna kommunens folkhälsoutvecklare eller någon annan ledamot i rådet. Organisatoriskt ligger folkhälsorådet under kommunstyrelsen.

Sammanträden 2020

19 februari, 20 maj, 30 september, 25 november.

Medborgarlöfte 2020

Strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun 2016-2019

Drogpolitiskt handlingsprogram 2019-2021 för Habo kommun