Kontakta Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner

Miljöförvaltningen
Box 212
566 24 Habo
036-442 82 59
miljo@habokommun.se 

Besöksadress
Jönköpingsvägen 19, Habo

Miljöchef 
Anna Lundberg, 036-442 82 62
 
Administration
Pamela Isaksson, 036-442 82 59
Administratör, nämndsekreterare
 
Eva Junvik, 036-442 82 79
Administratör, webb, ekonomi, vik nämndsekreterare
 
Miljöinspektörer
Lena-Stina Wennman, 036-442 82 36
Hälsoskydd, boendemiljö, enskilda brunnar, radon, kommunala skyttar, strand- och bassängbad, campingplatser samt fysisk planering.

Johanna Strid, 036-442 82 58
Livsmedel och hälsoskydd. Värmepumpar

Katarina Holmstedt, 036-442 82 60
Livsmedel, dricksvatten, smittskydd och matförgiftning.

Ingemar Bergbom, 036-442 82 61
Miljöfarlig verksamhet, biologisk återställning, förorenade områden, kalkning, kommunala reningsverk, enskilda avlopp, miljöolyckor, vattenskyddsområden, och naturvård.
 
Eva Åstrand, 036-442 82 71
Miljöfarliga verksamheter, enskilda avlopp, avlopps- och hushållsavfallsdispenser, bekämpningsmedel, lantbruk, animaliska biprodukter, avfallsanläggningar, återvinningsstationer,  mekaniska verkstäder, plast och gummiindustrier.
  
Karin Hellström, 036-442 82 68
Miljöfarlig verksamhet, kemikalier, förorenade områden, vindkraft, mekaniska verkstäder, ytbehandling, värmeverk, buller, motorbanor, skjutbanor, bakgrundsstrålning, energi, fordonstvättar, miljöolyckor och köldmedia. 

Annica Spångberg, 036-442 82 70 
Enskilda avlopp, köldmedia och miljöfarlig verksamhet.

Johannes Esberg, 036–442 82 64
Enskilda avlopp